Com Treballem?

El programa de qualitat, conegut com a ProgramaQ, és clau per poder potenciar els joves del territori com a monitors i coordinadors de les activitats. Aquest programa ofereix eines i elements als joves amb poca experiència per a que puguin desenvolupar, amb garanties, el programa tècnic i en valors de cada un dels projectes de la FEEB. La Fundació realitza un seguiment continuat i un acompanyament en el procés formatiu dels monitors i monitores. El ProgramaQ també permet estar en contacte permanent amb les institucions, famílies, centres educatius i entitats per avaluar els projectes i garantir els objectius i principis de la FEEB.

Els criteris horitzontals que guien les accions del treball socio-educatiu d’aquest programa són els següents:

- Els beneficiaris són els protagonistes del seu propi canvi

- Esport de qualitat amb pràctiques lúdiques, actives, significatives i integradores

- Articulació i integració en xarxa

- Conciliació i potenciació de la xarxa esportiva dels barris

nova_u