Programa Q

Pilars fonamentals

* Planificació i avaluació: redacció prèvia a la sessió de les fitxes de programació i valoració de l’activitat.

Fitxa de sessió
El/la monitor el·labora la fitxa una setmana abans de la sessió que durà a terme. La FEEB facilita a l’inici de curs una proposta de planificació per cada disciplina esportiva.

Fitxa de valoració
Aquesta fitxa es complimenta després de cada sessió per descriure el funcionament de l’activitat i qualsevol incidencia.

Assistència. 
El seguiment de l’assistència a l’activitat és en línia.

* Observadors de qualitat: la figura de l’observador/a és decisiva per la valoració del funcionament de les activitats. Porten a terme un seguiment diari de la tasca dels monitors en el desenvolupament de les sessions i els proporcionen recursos tècnics i pedagògics per millorar la qualitat del seu treball.

* Formació continuada de monitors: seguiment del desenvolupament dels monitors i acompanyament al llarg del seu procés formatiu
Documents

Avaluació

Enforteix el vincle amb famílies, centres educatius, alumnes i estudiants, recollint la valoració de les activitats. Això, sumat a la valoració dels nostres observadors de qualitat ens permet prendre decisions per continuar millorant. Es fan reunions periòdiques de valoració i detecció de noves necessitats amb els membres de la Comissió de seguiment, els districtes i les entitats col·laboradores.