Què Fem?

L’objectiu principal de la FEEB és garantir l’accés a una pràctica esportiva de qualitat i generadora de valors als nens, nenes i joves de la ciutat, independentment del nivell socioeconòmic, de l’origen o del gènere. Es pretén promoure la pràctica esportiva com a element que afavoreixi la convivència, la participació i l’empoderament dels joves i del teixit associatiu esportiu dels barris.

Els principals projectes de la FEEB són:

hoquei_u