Convivim esportivament

El programa “Convivim esportivament” pretén fomentar la pràctica esportiva, els seus valors i les dinàmiques socials que aquesta genera, com a elements transformadors dels barris per afavorir la integració i la cohesió social. A través del programa, es potencien una sèrie d’actuacions conjuntament amb els centres educatius i entitats, la família i l’entorn, que afavoreixin la convivència, i la transformació de les dinàmiques generadores d’exclusió social.

El programa es divideix en dos parts, que es diferencien, principalment, pels destinataris i actors que hi intervenen:

Pla aprenent esportivament
Pla eines per a la convivència

El primer Pla se centra en la promoció d’activitats esportives en aquelles escoles i instituts de la ciutat on no existeix activitat esportiva fora de l’horari escolar o aquesta és escassa. Considerem que això representa una carència important per aquests centres, per a la vida del barri i, especialment, pels nens i nenes que no practiquen esport i que, per tant, no es beneficien dels seus efectes inclusius.

També volem abordar, a través del segon pla, la promoció de l’esport com una eina d’interacció, convivència, cohesió social, proximitat i participació entre els adolescents i joves de la ciutat de Barcelona. Pretenem presentar alternatives per l’ús del temps lliure i promoure les activitats que fomenten la generació de valors, el retorn al sistema educatiu o l’entrada al món laboral.

Mesura de govern 2012-2015:
http://www.bcn.cat/lesportensfamesgrans/ca/convivim-esportivament.html

nova_u