Pla Aprenent Esportivament

La definició dels nuclis d’actuació d’aquest pla es realitza a través d’un diagnòstic permanent amb diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona i els agents i serveis del territori.

Per un bon desenvolupament del programa es requereix la implicació del centre i/o de l’AMPA en el disseny, coordinació i seguiment de les activitats. L’elecció de l’oferta esportiva en cada nucli depèn de la valoració i elecció de cada centre i la seva AMPA, tenint en compte la proposta tècnica de la FEEB:

Esports d’equip -bàsquet, voleibol, handbol, futbol, hoquei, criquet i altres
Esports individuals - patinatge, bàdminton, activitats gimnàstiques amb suport musical (hip hop, expressió corporal...), així com activitats d’iniciació esportiva o descobriment de la motricitat.


Navega pel mapa del Convivim i descobreix en quines escoles i instituts fem activitats: