Èxit Estiu

La Fundació coordina des de 2014 i per encàrrec de l’Institut Barcelona Esports (IBE), la part esportiva del programa Èxit-Estiu, liderat pel Consorci d’Educació de Barcelona.

El programa Èxit-Estiu té per objectiu donar suport , durant les tres primeres setmanes de juliol, a aquell alumnat de l’ESO, que té entre 2 i 4 assignatures suspeses per presentar-se a les recuperacions del mes de setembre. A més del reforç escolar que ofereix el Consorci, també es facilita, des de l’IBE i coordinat per la FEEB, que els participants del programa puguin realitzar activitat esportiva dues hores al dia de manera gratuïta:

Per a més informació:

http://www.edubcn.cat/exit/reforc_escolar/exit_estiu

nova_u