Formació

La FEEB pretén potenciar la formació de joves que poden esdevenir en monitors esportius. Aquests joves s’identifiquen i seleccionen a través de la xarxa d’entitats de cada barri o bé entre participants de les activitats del programa que mostren un interès especial per iniciar una formació esportiva. La Fundació també busca la forma d’ajudar-los a assumir tasques organitzatives o directives que els hi permetin crear noves entitats esportives en el cas que no existeixi en el seu barri una associació que doni continuïtat a l’activitat iniciada amb el projecte.

Els cursos per assolir aquests objectius permeten desenvolupar tasques de responsabilitat tècnica són els següents:

CIATE(Curs d’iniciació a tècnic esportiu):

Requisits:

Majors de 16 anys

Nivell iniciació

50 hores

Reconegut per l’Escola Catalana de l’Esport Vincle: http://esports.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/ece_2/c-ambit_formatiu/voluntariat/

Formularis d’inscripció canviant:
Pròxima edició : sense data

Programa de responsabilitat personal i social

El “Programa de Responsabilitat Personal i Social” (PRPS) és un model educatiu que promou l’aprenentatge de comportaments determinats (like skills) i el desenvolupament de joves amb un alt risc d’exclusió social. Aquest model fou creat a l’inici de la dècada dels anys 70 per Donald Hellison, un professor d’Educació Física de la Universitat d’Illinois (Chicago). En el cas de Barcelona, més concretament de la Fundació, el PRPS és un instrument per transmetre contextos de pobresa i exclusió social mitjançant l’activitat física. Aquest plantejament és pedagògic i pretén generar actituds, hàbits i valors tant socials com personals. Tot això incideix positivament en la integració dels joves recentment arribats i en la conservació de les seves pròpies arrels culturals mitjançant la comprensió i el respecte.

Mòduls específics

Un dels elements de la formació específica on els tècnics esportius de la Fundació identifiquen els aspectes més dèbils dels monitors i programen una sessió de 4 o 5 hores aproximadament per oferir recursos específics que els hi permeti millorar la seva tasca com a monitors al mateix temps que s’incrementa la qualitat de l’activitat.

* Formació en planificació del curs

* Formació en gestió de conflictes

* Formació en recursos i dinàmiques